دایره المعارف اسلام پدیا » مهریه و تعهد پدر شوهر در پرداخت
منوی اصلی

مهریه و تعهد پدر شوهر در پرداخت

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

مهریه از حقوق زن است که شوهر تعهد پرداخت آن را دارد. اما در مواردی ممکن است پدر شوهر تعهد کند که به جای فرزندش مهریه را پرداخت کند. در اینگونه موارد اگر پرداخت مهریه عند المطالبه (هنگام درخواست عروس) است، مهریه باید به عروس عند المطالبه پرداخت شود. به هر حال مهریه ای که پدر شوهر می خواهد به جای فرزندش بدهد، اگر موجود است باید بدهد ولی اگر نداد این تکلیف بر ذمه اش باقی است و در صورتی که فوت کند باید از اموالش، این را پرداخت کنند.
ثبت نظر


9 + = 15