دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم محرمیت
منوی اصلی

مفهوم محرمیت

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: محرمیت

محرم در لغت از ریشۀ حرم به معنای حرام قرار داده شده است و جمع آن محارم می باشد.[۱] اما در اصطلاح فقه اسلامی شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک نسبی و رضاعی می‌شود که ازدواج با آن‌ها تا ابد حرام است مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خواهر  اما نگاه به آن ها جایز است[۲] بدین معنا که حجاب اسلامی (پوشش تمام بدن به غیر صورت و دستان تا مچ) در میان محارم می تواند رعایت نشود اما در تعیین محدوده این جواز در میان محارم تفاوت هایی وجود دارد مثلا محدوۀ نگاه به همسر با محدودۀ نگاه به خواهر فرق می کند.[۳]

قرآن کریم تعداد محارم را ذکر کرده است.  در سوره نساء چنین آمده است:” مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله‏هایتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانى که شما را شیر داده‏اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده‏اند. و دختران زنانتان که در کنار شما هستند…”[۴][۱] لسان العرب، ج۱۲، مادۀ حرم، ص۱۲۰٫

[۲] تذکره الفقهاء، ج‏۱، ص ۳۵۹؛ ما وراء الفقه، ج‏۶، ص ۲۰۳٫

[۳] ر.ک. توضیح المسائل مراجعه تقلید ، قسمت ازدواج.

[۴] نساء، ۲۳ ” حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‏ أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُم‏….”
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 4 = 9