دایره المعارف اسلام پدیا » معنای وصیت و وصی
منوی اصلی

معنای وصیت و وصی

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در باب: وصیت

وصیت در لغت به معنای اندرز کردن و سفارش نمودن است.

همچنین وصی به معنای: اندرز دهنده، وصیت کننده، سفارش کننده و … آمده است. و در اصطلاح فقه؛ به کسی که موافق سفارش و وصیت کسی پس از مرگ وی در امور و اموال وی دخالت و تصرف کند، وصی می گویند.[۱] به بیان دیگر، وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال میّت را دارد؛ از این رو به امام علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص) وصی آن حضرت گفته می شود.


[۱]. فرهنگ معین، واژۀ “وصی”، چاپ چهارم، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۱ ش.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + = 8