دایره المعارف اسلام پدیا » شرایط و مقدار مهریه
منوی اصلی

شرایط و مقدار مهریه

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

در مورد مهریه شرایطی باید رعایت شود:

الف. مهریه باید مالیت و ارزش مالی داشته باشد؛ یعنی در قبال آن مالی پرداخته شود، اگرچه به اندازۀ یک مشت گندم باشد. بنابر این اگر برخی از امور معنوی به گونه ای باشند که در ازای آن مالی پرداخته شود؛ مثل نماز خواندن، قرائت یا آموزش قرآن، و … اگر مهریه قرار گیرد، اشکالی ندارد.

ب. از نظر اسلام در مهریه مقدار معینی به عنوان تکلیف مشخص نشده است.[۱]

ج. مستحب است زوجین مهر السنه (پانصد درهم)[۲] را مهریۀ ازدواج خود قرار دهند.[۳]

د. مکروه است که مهریه را کمتر از ده درهم قرار دهند، بلکه خوب است بیشتر از آن باشد. امام صادق (ع)، از على (ع)، نقل می کند، آن حضرت فرمود: “من خوش ندارم که مهر را کمتر از ده درهم قرار دهند، بلکه بیشتر از آن قرار دهند تا به مهر زنان نابکار (زانیه) شباهت پیدا نکند.[۴]

هـ. اگر کسى مهریۀ زن خود را چیزی قرار دهد که مالیت و ارزش مالی ندارد، یا اصلاً مهریه ای قرار ندهد و با او نزدیکی کند برای این زن مهر المثل (مهریۀ زنان دیگر مثل او) قرار داده می شود.[۵]

و. مهریه چون حق زن است با درخواستش باید به او پرداخته شود.[۱]. شهید ثانی عاملی‏، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ‏۲، ص ۱۰۴، (ط- القدیمه).

[۲]. در مورد تعیین مبلغ مهر السنه به نمایۀ «میزان مهر حضرت فاطمه (س) شمارۀ ۹۲۹۳ (۹۳۶۰ سایت اسلام کوئست» مراجعه نمایید.

[۳]. شیخ صدوق، علل‏الشرائع، ج ۲، ص ۴۹۹، مکتبه الداورى، قم.

[۴]. همان، ص ۵۰۱، ترجمه، ذهنى، تهرانى، ج ‏۲، ص ۶۰۱٫

[۵]. حرعاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۶۹، چاپ پنجم، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۸، ه. ق؛ موسوی‏ گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج ‏۲، ص ۱۶۸، چاپ دوم، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۹، ه. ق.‏
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 5 = 11