دایره المعارف اسلام پدیا » شرایط شیر دادن و محرمیت در نظر اهل سنت
منوی اصلی

شرایط شیر دادن و محرمیت در نظر اهل سنت

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: محرمیت

هر یک از مذاهب اهل سنت برای شیر دادنی که سبب محرمیت است شرایطی قائل شده اند که در دیل به تفصیل بیان می کنیم.

الف: از نظر مذهب حنفیه، شیر دادنی که علت محرم شدن است چند شرط دارد:

۱٫ شیر مایع بوده باشد نه جامد مثل شیر خشک و … .

۲٫ شیر در دوران طفولیت و شیر خوارگی بچه به شکم طفل برسد.

۳٫ شیر خالص باشد نه این که آن را با غذایی جامد، مخلوط کرده و به طفل بدهند، ولی اگر آن غذا مایع باشد دو صورت دارد.

الف. شیر بیشتر از آن غذا است،‌ موجب محرم شدن می شود.

ب. شیر کمتر از غذا است، موجب محرم شدن نمی شود.

۴٫ زن شیرده بیشتر از نه سال سن داشته باشد.

ب) از نظر مالکیه، شیر دادنی که موجب محرم شدن است چند شرط دارد:

۱٫ بچه کمتر از دو سال داشته باشد.

۲٫ رنگ شیر، سفید و همرنگ شیر باشد.

۳٫ شیر به شکم طفل برسد.

۴٫ شیر با چیز دیگری مثل غذا مخلوط نبوده باشد و در صورت اختلاط، اگر شیر، بیشتر از غذا بوده باشد، موجب محرم شدن است.

۵٫ زن شیرده، بیشتر از نه سال داشته باشد.

ج) شرایط شیر دادن موجب محرمیت از نظر شافعیه:

۱٫ سن زن شیرده، بیشتر از نه سال باشد.

۲٫ زن شیرده، زنده باشد نه مرده.

۳٫ بچه شیرخوار، کمتر از دو سال داشته باشد.

۴٫ بچه شیرخوار، یقیناً پنج مرتبه از یک زن شیر خورده باشد نه کمتر از آن و شیر به شکم طفل رسیده و بچه، آن را قی نکرده باشد.

د: شرایط شیر دادن موجب محرمیت از نظر حنبلی ها:

۱٫ زن شیرده، زنده باشد نه مرده.

۲٫ زن شیرده، قابل وضع حمل باشد.

۳٫ شیر به شکم طفل رسیده و بچه آن را قی نکرده باشد.

۴٫ بچه شیرخوار، یقیناً پنج مرتبه از یک زن شیرخورده باشد نه کمتر از آن.[۱]

نتیجه: از نظر حنابله و شافعیه مثلاً اگر یک بار شیر بخورد، موجب محرم شدن نبوده و دختر و پسر می توانند با یک دیگر ازدواج کنند هر یک از مذاهب حنبلی و شافعی نیز پنج مرتبه شیر خوردن را شرط محرم شدن دانسته و کسانی که کمتر از آن مقدار شیر بخورند را نسبت به هم،‌ محرم نمی دانند ولی مذاهب حنفیه و مالکیه چون در شرایط شیر خوردن، تعداد مراتب شیر خوردن را شرط نمی دانند بنابراین در مذهب آنها حتی با یک مرتبه شیر خوردن، دختر و پسر با یک دیگر محرم شده و حق ازدواج با هم را ندارند.[۱]. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۴، ص ۲۵۳ – ۲۶۱، مکتبه التجاریه الکبری، بصر، ۱۹۶۹ م.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + = 6