دایره المعارف اسلام پدیا » خبر واحد
منوی اصلی

خبر واحد

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ در باب: حدیث

 خبر واحد، “روایتی است که راویان آن در تمامی طبقات به حد تواتر نرسیده باشد”.[i] این گونه روایات به تنهایی مفید علم نیستند، بلکه با استفاده از آیات و روایات می ‌توان حجیت آنها را به اثبات رساند، از این رو اگر روایتی در چند طبقه به حد تواتر برسد، اما تنها در یک طبقه به تواتر نرسیده باشد، متواتر نبوده و خبر واحد به شمار می ‌آید؛ زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدمات است.
[i]. مقباس الهدایه، ج ۱، ص ۱۲۵؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص ۲۹٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


2 + = 8