دایره المعارف اسلام پدیا » به ارث رسیدن مهریه
منوی اصلی

به ارث رسیدن مهریه

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: مهریه

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد، پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع) پرسیده شد: «چه می‌فرمایید در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده، ولی (قبل از دخول) می‌میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است».[۱]

بنابراین، اگر در مدت ازدواج دخول انجام نشده باشد، زن و ورثۀ او مالک نصف مهریه اند، و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند، ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند. برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به نمایۀ ” مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد” سؤال ۱۳۲۵ (سایت  اسلام کوئست: ۱۳۲۰)، مراجعه کنید.[۱]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، کافی، ج ۶، ص ۱۱۹، چاپ اول، تهران، المکتبه الاسلامیه ، ۱۳۸۸، ه. ق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + = 9