دایره المعارف اسلام پدیا » بردگی اسیران جنگی
منوی اصلی

بردگی اسیران جنگی

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: برده

در میدان جنگ و بعد از غلبه بر دشمن یا باید تمام افراد باقی مانده از دشمن را کشت و یا به جاى کشتن، آنها را اسیر کرد؛ چرا که اگر دشمن رها شود باز ممکن است نیروهاى خود را تجدید سازمان کرده و حمله مجددى را آغاز نماید. اسلام راه حل دوم را بر گزیده است، اما فرموده است که بعد از اسارت صحنه دگرگون مى شود، و اسیر با تمام جنایاتى که مرتکب شده است به صورت یک امانت الاهى در دست مسلمانان در مى آید که باید حقوق بسیارى را درباره او رعایت کرد.[۱]

توضیح این که حکم اسیر بعد از خاتمه جنگ یکى از سه چیز است: آزاد کردن بى قید و شرط، آزاد کردن مشروط به پرداخت فدیه (غرامت) و برده ساختن او، البته انتخاب یکى از این سه امر منوط به نظر امام و پیشواى مسلمانان است و او هم با در نظر گرفتن شرایط اسیران و مصالح اسلام و مسلمین از نظر داخل و خارج آنچه را شایسته تر باشد بر مى گزیند و دستور اجرا مى دهد.

اما در شرایطی که نظر امام و پیشواى مسلمین بر این قرار می گرفت که اسیران آزاد نشوند، از آن جا که در آن روز امکانات و زندان هائى نبود که بتوان اسیران جنگى را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگه داشت، راهى جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده ها و نگهدارى به صورت برده نداشت.

بدیهى است هنگامى که چنین شرایطى تغییر یابد هیچ دلیلى ندارد که امام مسلمین حکم بردگى را درباره اسیران بپذیرد مى تواند آنها را از طریق پرداخت غرامت آزاد سازد؛ زیرا اسلام پیشواى مسلمین را در این امر مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام کند، و به این ترتیب تقریباً سرچشمه هاى بردگى جدید در اسلام بسته شده است.[۱]. حر عاملی، وسائل ‏الشیعه، ج ۱۵، ص ۹۲، على (ع): اطعام الاسیر و الاحسان الیه حق واجب و ان قتلته من الغد: غذا دادن به اسیر و نیکى نسبت به او حق واجبى است هر چند بنا باشد که فردا او را اعدام کنى؛ کلینی، کافی، ج ۵، ص ۳۵، از امام على بن الحسین (ع) آمده است که فرمود: اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشى و لیس معک محمل فارسله، و لا تقتله، فانک لا تدرى ما حکم الامام فیه، هنگامى که اسیرى گرفتى و او را با خود مى آورى اگر از راه رفتن ناتوان شد و مرکبى براى حمل او ندارى او را رها کن، و به قتل مرسان، چرا که نمى دانى هنگامى که او را نزد امام آوردى چه حکمى در باره او خواهد کرد.‏
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


9 + = 11