دایره المعارف اسلام پدیا » اقسام منطق
منوی اصلی

اقسام منطق

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ در باب: علم منطق

منطق دارای اقسامی است. قسم اول: منطق قدیم، همان منطقی است که ارسطو آن را تدوین نموده و قسم دیگر: منطق جدید است که خود دارای انواعی است، از جمله منطق ریاضی، منطق پراگماتیسم، منطق دیالکتیک.[۱][۱] غرویان، محسن، آموزش منطق، ص ۲۸، چاپ یازدهم، انتشارات دارالعلم، قم، ۱۳۷۸٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + 6 =