دایره المعارف اسلام پدیا » اعجاز قرآن و نهج البلاغه
منوی اصلی

اعجاز قرآن و نهج البلاغه

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ در باب: نهج البلاغه

قرآن دارای ویژگی هایی است که کتاب های دیگر از آن ویژگی ها برخوردار نیستند و اگر نهج البلاغه هم آنها را دارا بود معجزه بود، اما نهج البلاغه این ویژگی ها را ندارد و همچون قرآن نیست.[۱] در باره وجوه و جنبه های اعجاز قرآن کتاب ها و مقالات متعدد نگاشته شده که برای آگاهی از بخشی از این وجوه می توانید به. نمایه: اعجاز قرآن، سؤال شماره ۶۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۱۰) و نمایه: وحیانى بودن قرآن، سؤال شماره ۶۷ (سایت اسلام کوئست: ۳۰۸) و نمایه: عدم تحریف قرآن، سؤال شماره ۳۲۱۳ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۳۸) مراجعه فرمائید.

به هرحال نهج البلاغه بخشی از کلمات، نامه ها و خطبه های امیر المؤمنین (ع) است که توسط سید رضی (ره) جمع آوری شده است و دارای امتیازات و برتری های فراوانی از جمله فصاحت و بلاغت، و همه جانبه بودن و به اصطلاح امروز چند بعدى بودن و… است.

هر یک از این امتیازات به تنهایى کافى است تا کلمات امام على (ع) را در مقام والایی قرار دهد، ولى توأم شدن همه این ویژگی های با یک دیگر، و ایراد سخن در زمینه ها و میدان هاى مختلف و گاه با حفظ  کمال فصاحت و بلاغت، سخن على (ع) را در حد اعجاز قرار داده است، اما با این حال به هیچ وجه به کلام خالق قرآن نمی رسد، بلکه سخنان امام علی (ع) حد وسط کلام مخلوق و کلام خالق است و درباره‏اش گفته‏اند: «فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق».[۲] یعنی از نظر فصاحت، بلاغت و چند بعدی بودن، فراتر از تمامی گفته های اندیشمندان و صاحب نظران است، اما نسبت به قرآن که کلام خداوند متعال می باشد، پایین تر است. بنابر این از این جهت که دارای این ویژگی ها است معجزه امام علی(ع) است، ولی معجزه نبوت نیست و هیچ کس چنین ادعایی در باره آن نکرده است؛ زیرا معجزه آن است که اولاً: دیگران از آوردن آن عاجز باشند، ثانیاً: صاحب آن بخواهد با آن ادعای نبوّت کند. بنابراین نهج البلاغه گرچه وجوه اعجاز زیادی دارد، اما کلام مخلوق است و هرگز به پای قرآن نمی رسد و معجزه اصطلاحی نیست و نمی تواند همانند قرآن معجزه الی الله باشد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: در ساحل نهج البلاغه (نهج البلاغه از نگاه اندیشمندان).[۱] . در این باره نظریات دیگری نیز از سوی اندیشمندان ارائه شده است. برای آگاهی نک: نگاهى به نظریه‏اى نو در اعجاز قرآن.

[۲] . مطهرى، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهرى، ج ۱۴، سیرى در نهج البلاغه، ص ۳۵۸٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


6 + = 12