دایره المعارف اسلام پدیا » اسلام و آزادی دفعی بردگان
منوی اصلی

اسلام و آزادی دفعی بردگان

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در باب: برده

آنچه غالبا مورد توجه قرار نمى ‏گیرد؛ این است که اگر نظام غلطى در بافت جامعه اى وارد شود ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد، و هر حرکت حساب نشده ای نتیجه معکوسى خواهد داشت، درست همانند انسانى که به یک بیمارى خطرناک مبتلا شده و بیماریش کاملا پیشرفت نموده است، و یا شخص معتادى که ده ها سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته، در این گونه موارد حتماً باید از برنامه هاى زمان بندى شده استفاده کرد.

اگر اسلام طبق یک فرمان عمومى دستور می داد همه بردگان موجود در آن زمان را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف مى شدند؛ زیرا گاه نیمى از جامعه را بردگان تشکیل مى دادند، آنها نه کسب و کار مستقلى داشتند، و نه خانه و کاشانه و وسیله اى براى ادامه زندگى.

اگر در یک روز و یک ساعت معین همه آزاد مى شدند یک جمعیت عظیم بی کار ظاهر مى شد که هم زندگى خودش با خطر مواجه بود و هم ممکن بود نظم جامعه را مختل کند، و به هنگامى که محرومیت به او فشار مى آورد به همه جا حمله ور شود و درگیرى و خونریزى به راه افتد.

از این رو باید تدریجا آزاد شوند، و جذب جامعه گردند، نه جان خودشان به خطر بیفتد، و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند، و اسلام درست این برنامه حساب شده را تعقیب کرد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 6 =