دایره المعارف اسلام پدیا » گذاشتن انگشتر در دست راست
منوی اصلی

گذاشتن انگشتر در دست راست

تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۰ در باب: انگشتر

به گذاشتن انگشتر در انگشتان دست راست بسیار توصیه شده و یکی از نشانه های شیعه بودن شمرده شده است. در روایاتی به نقل از امام موسی کاظم (ع) آمده: «… حضرت علی(ع) در دست راست انگشتری می کرد، چون او بعد از رسول الله (ص) امام اصحاب یمین بوده … و این علامت شیعیان ما است …»[۱]؛ یعنی در دست راست کردن انگشتر به تبعیت از علی (ع) و پیامبر (ص) است. به این ترتیب که پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)، امام اصحاب یمین هستند. و در دست راست کردن انگشتر ایشان نماد و نشان دهندۀ این مطلب است و شیعیان برای اتحاد و تمسک به روش امامان خود از این روش تبعیت کنند.

البته باید توجه داشت که همۀ توصیه ها و فضیلت های بیان شده در باب گذاشتن انگشتر آن هم در دست راست، استحبابی هستند؛ یعنی الزامی در آنها نیست. در بعضی از روایات، مواردی غیر آن چه در بالا گفته شد، مجاز دانسته شده است؛ مثلاً طبق روایتی از امام صادق (ع) انگشتری از پیامبر اکرم (ص) را بدون نگین معرفی کرده و فرموده اند: «انگشتر رسول الله (ص) از نقره بود و نگین نداشت».[۲] یا در مورد این که در چه دستی باشد در روایاتی از امام موسی کاظم (ع) درباره این که در دست راست باشد، سؤال شده، حضرت جواب داده اند: «اگر خواستی در دست راست و اگر خواستی در دست چپ».[۳] پس؛ مثلاً اگر عرفاً لازم باشد که حلقه ازدواج در دست چپ باشد، این کار اشکالی ندارد، ولی چه بهتر که انگشتر عقیقی هم در دست راست خود، به نشانه شیعه بودن و برای بهره مندی از دیگر ثواب ها و فوائد آن داشته باشیم.


[۱]. همان، ص ۸۲٫

[۲]. همان، ص ۷۷٫

[۳]. همان، ص ۷۹٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 4 = 9