دایره المعارف اسلام پدیا » کفارۀ روزه به تومان
منوی اصلی

کفارۀ روزه به تومان

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

کفارۀ روزۀ ماه مبارک رمضان بر اساس موارد با هم مختلف هستند و ما در این جا به تفکیک آن را بیان نموده سپس قیمت معادل آن به تومان را ارائه می نماییم.

أ. اگر اگر مکلّف با چیز حلالی روزه اش را باطل کند، باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام؛ یعنى گندم یا جو و مانند اینها بدهد و چنان چه اینها برایش ممکن نباشد هر چند مدّ که مى‏تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید «استغفر اللَّه» و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.[۱]

ب. اما اگر با چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلًا حرام‏ باشد؛ مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد؛ مثل نزدیکى کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط، کفارۀ جمع بر او واجب مى‏شود[۲]؛ یعنى باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد[۳] و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آنها یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. و چنان چه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.[۴]

ج. امّا کسی که روزۀ قضای ماه مبارک رمضان را در بعد از ظهر باطل کند، کفاره اش این است که ده فقیر را سیر کند و اگر نمی تواند بنابر احتیاط سه روز روزۀ پی در پی بگیرد.[۵]

اگر مکلف از میان این کفارات (در فرض اول)، سیر کردن فقیر را انتخاب نماید بابت هر نفر، یک مدّ طعام باید بپردازد، اما پول جزو اقسام کفارات نیست، ولی می تواند پول را به فقیر بدهد تا از جانب او خوراک بخرد بعد خودش به عنوان کفاره نیّت کند، امّا تعیین قیمت خوراک کفاره، بستگی به نوع انتخاب خوراک دارد که گندم باشد یا برنج یا سایر خوراک ها.

با توجه به این که یک مدّ تقریباً معادل سه چهارم کیلو است بنابر این اگر مکلف خواست برنج بدهد پس برای شصت فقیر ۴۵ کیلو باید برنج بپردازد که اگر قیمت برنج مثلاً ۲۰۰۰ تومان باشد مجموعاً ۹۰۰۰۰ تومان بابت کفارۀ یک روز باید بپردازد، امّا اگر بخواهد گندم بدهد پس برای شصت فقیر باید ۴۵ کیلو گندم بپردازد که اگر قیمت گندم مثلاً ۵۰۰ تومان باشد مجموعاً ۲۲۵۰۰ تومان بابت کفارۀ یک روز باید بپردازد.

همین طور هر جنسی را که انتخاب می کند بر اساس همان قیمت محاسبه می نماید.

محاسبه کفاره افطار عمدی، توسط دفتر آیت الله مهدی هادوی تهرانی:

برای اطعام هر فقیر باید یک «مدّ» طعام به او داد. هر مد تقریباً برابر ۷۵۰ گرم می باشد. پس حداقل مبلغ کفاره برای یک روز روزه معادل می شود با: قیمت طعام × ۷۵/۰ ×۶۰

در ایران که اکنون قیمت هر کیلو گرم گندم حداقل ۵۰۰ تومان است باید این مبلغ را در نظر گرفت. پس کفاره افطار یک ماه رمضان سی روزه برابر است با : ۳۰×۵۰۰×۷۵/۰×۶۰

و در نتیجه کفاره مثلاً ۸ سال افطار عمدی برابر است با (تومان) ۰۰۰/۴۰۰/۵ = ۸×۳۰×۵۰۰×۷۵/۰ ×۶۰


[۱]. همان، ص ۹۲۸، م ۱۶۶۰٫

[۲]. آیت الله خامنه ای این احتیاط را استحبابی می داند، أجوبه الاستفتاءات فی الصوم، ص ۴۳٫

[۳]. مسأله ۱۶۶۱: کسى که مى‏خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، باید سى و یک روز آن را پى در پى بگیرد و اگر بقیۀ آن پى در پى نباشد اشکال ندارد.

[۴]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۹۳۰ و ۹۳۱، م ۱۶۶۵٫

[۵]. وسیله النجاه (مع حواشی الإمام)، ص ۵۸۷٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 7