دایره المعارف اسلام پدیا » کارت های اعتباری
منوی اصلی

کارت های اعتباری

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: بانک

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می باشد و حرام است.[۱]


[۱]. پاسخ دفتر رهبری به سؤال ۳۶۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۶۹)، نمایۀ: کارت های اعتباری و ربای بانکی.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 9