دایره المعارف اسلام پدیا » نگاه کردن پزشک مرد به زن و بر عکس برای معالجه
منوی اصلی

نگاه کردن پزشک مرد به زن و بر عکس برای معالجه

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: نگاه به نامحرم

در باره نگاه کردن پزشک مرد به زن و بر عکس برای معالجه و شائبه منافات داشتن آن با کرامت پزشک باید گفت: این که در اسلام چنین محدودیت هایی اعمال می شود در چهارچوب جهان بینی اسلام و مصالح و مفاسدی که در نظر می گیرد قابل بیان است. این محدودیت ها ربطی به کرامت انسان ندارد و موجب نقص بر کسی نیست. خود پیامبر اسلام(ص) نیز موظف به رعایت قانون اسلام بود، زنان زیادی به ایشان رجوع می کردند، ولی برای بیان مشکلات و خواسته های خود، رعایت شؤون اسلامی را به خوبی رعایت می کردند و خود پیامبر گرامی آنان را به این کار تشویق می کرد. این برخورد بزرگان دین، هرگز با کرامت و شرافت آنان تنافی ندارد بلکه همه موظف به رعایت آن هستند. علاوه بر این که، اسلام مطلق معالجه توسط جنس مخالف را نفی نکرده است بلکه اگر در مواردی پزشک متخصصی که بتواند به خوبی بیماری را درمان کند وجود نداشته باشد می توان به پزشک زن (برای مردان) و پزشک مرد (برای زنان) مراجعه کرد.

در پایان به حکم شرعی آن نیز اشاره می کنیم:

واضح است که دکتر به مریض محرم نیست و دکتر مرد برای زنان و دکتر زن برای مردان، فرقی با دیگر نامحرمان ندارند. رجوع زن به دکتر مرد تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند[۱] و در غیر این صورت زن نمی تواند پیش دکتر مرد برود.[۲]

برای مطالعه بیشتر به نمایه زیر مراجعه نمایید:

سؤال ۶۰۶۴ (سایت اسلام کوئست: ۶۲۴۲) (دیدن اندام جنسی زن برای پزشک زن).


[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشى)، ج ‏۲، ص ۹۲۹٫

[۲]. با استفاده از سوال ۱۰۶۳۴ (سایت اسلام کوئست: ۱۰۴۵۳) (محرم بودن دکتر).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 13