دایره المعارف اسلام پدیا » نگاه کردن به آلت تناسلی زن و مرد
منوی اصلی

نگاه کردن به آلت تناسلی زن و مرد

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: نگاه به نامحرم

این موضوع باید هم از جهت حکم فقهی و هم از نظر آثار و مجازات های این نگاه ها مورد بحث قرار گیرد :

الف: از نظر حکم فقهی:

آلت تناسلی و مخرج غائط  اصطلاحاً “عورت” گفته می شود. امام خمینی (ره) در بیان مراد از عورت مرد فرموده اند: ” عورت مرد که در نماز واجب است به پوشاند همان مقدارى است که نگاه کردن به آن حرام است، یعنى پشت و پیش او که عبارت از دبر و آلت رجولیت و بیضتین باشد، واجب است بپوشاند.[۱]

از نظر اسلام نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت به مقداری که واجب است در وضوء شسته شود و دست ها تا مچ) حرام است حتی اگر به آلت تناسلی او نگاه نکند. هم چنین نگاه به عورت دیگرى حرام است و فرقی نمی کند که زن به عورت زن یا مرد نگاه کند یا مرد به عورت مرد یا زن نگاه کند در هر صورت نگاه کردن حرام است و تنها دو مورد استثناء شده است:

۱٫ زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن یک دیگر نگاه کنند. بنابر فتوای امام خمینی(ره): “نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند، ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن یک دیگر نگاه کنند.[۲]

۲٫ نگاه کردن پزشک به عورت فرد مریض برای معالجه:

بنابر فتوای امام خمینی (ره) : ” اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند بنابر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند، ولى اگر چاره‏اى جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.[۳]

اگر مراد از باسن بالای ران و غیر موضع خروج مدفوع باشد زن می تواند به باسن زن دیگر بدون قصد شهوت نگاه کند و مرد نیز می تواند بدون قصد شهوت به باسن مرد دیگر نگاه کند. [۴]


[۱]. امام خمینی، نجاه العباد، ص ۹۱، م ۳٫

[۲]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشى)، ج ‏۲، ص ۴۸۹، م ۲۴۳۶٫

[۳]. همان، ج ‏۲، ص ۴۹۱، م ۲۴۴۲٫

[۴]. همان، ج‏۲، ص ۴۹۰، م ۲۴۳۸: “مرد نباید با قصد لذّت به بدن مرد دیگر نگاه کند  و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است‏.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 9