دایره المعارف اسلام پدیا » نگاه های حرام و آلوده به گناه
منوی اصلی

نگاه های حرام و آلوده به گناه

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: نگاه به نامحرم

در آیات و روایات بسیاری به مردان و زنان مؤمن پیرامون نگاه به نامحرم سفارش شده است.

خداوند در قرآن کریم در باره نگاه به نامحرم فرموده است:

«قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»[۱]، به مؤمنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

«و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن»[۲]، و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

در روایات:

امام صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: «نگاه به نامحرم، تیری از تیرهای مسموم شیطان است و چه بسا یک نگاهی که حسرتی طولانی بر جای گذارد».[۳]

نگاه حرام در شرع مقدس عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ)؛ خواه با قصد لذت و شهوت باشد یا بدون آن و نیز نگاه به صورت و دست ها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد. همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز صورت، گردن و دست ها و مقداری از پا) [۴]؛ خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده، اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد.

برای روشن تر شدن موضوع، اقسام نگاه های ممنوع و حرام را ذکر می کنیم:

نگاه های حرام عبارتند از:

  1. نگاه به چهره آرایش کرده زن.
  2. نگاه به زیور آلات زن.
  3. نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا.
  4. نگاه با ریبه (ترس افتادن به حرام).
  5. نگاه به بدن مرد نامحرم (به جز صورت و دست ها)، البته در این مسئله بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد که در پا نوشت شماره ۴ بیان شد.
  6. نگاه به تمام بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ).
  7. نگاه هوس آلود (هرچند به صورت و دست ها و یا به بدن هم جنس).[۵]

توجه به دو استفتای زیر در روشن تر شدن مطلب به ما کمک می کند:

س۱: شخصی قصد ازدواج دارد، آیا می تواند بدون قصد لذت به چهره و موی خانم ها (مثلاً در خیابان) نگاه کند، تا یکی را بپسندد و بعد از او خواستگاری کند؟

ج: همۀ مراجع: این نوع نگاه ها جایز نیست.[۶]

تبصره: نگاه به بدن زن، به منظور ازدواج با او شرایطی دارد و پرسش یاد شده، خارج از این موارد است.

س۲: آیا نگاه به برجستگی های بدن زن نامحرم از روی لباس و مانتو جایز است؟

ج: همۀ مراجع: اگر با قصد لذت باشد و یا بترسد که به گناه بیفتد، نگاه به این مواضع جایز نیست.[۷]

با تأمل در استفتاءات فوق در می یابیم، زمانی که با قصد ازدواج و حتی بدون قصد لذت نگاه کردن به چهره و موی خانم ها و نیز نگاه به برجستگی های بدن زن نامحرم از روی لباس و مانتو جایز نیست. نگاه هوس آلود و با قصد لذت جنسی به مواضع ممنوع و حتی جایز نامحرم، به طریق اولی حرام خواهد بود.


[۱]. نور، ۳۰٫

[۲]. نور، ۳۱٫

[۳]. بحار، ج ۱۰۱، ص ۴۰٫

[۴]. در این باره بین مراجع تقلید وحدت نظر وجود ندارد. به سؤال و استفتای ذیل توجه فرمایید:

سؤال: حکم نگاه کردن زن به بازو و آرنج مرد نامحرم چیست؟

پاسخ:

امام، خامنه ای، صافی: جایز نیست.

بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

تبریزی ، سیستانی، فاضل، مکارم، نوری و وحید: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد. نک: رساله دانشجویی، احکام نگاه، ص ۲۰۲٫

[۵]. نک: رساله دانشجویی، احکام نگاه، ص۱۹۷٫

[۶]. مکارم، تعلیقات علی العروه، م ۲۶، و استفتاءات، ج ۱، س ۸۱۶؛ فاضل، تعلیقات علی العروه، ج ۲، النکاح، م ۲۶؛ صافی، هدایه العباد، ج ۲، النکاح، م ۲۸؛ امام، تحریر الوسیلُه، ج ۲، النکاح، م ۲۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۲، النکاح، م ۲۸؛ تبریزی، صراط النجاه، ج ۶، م ۹۴۸؛ دفتر: وحید. رساله دانشجویی، احکام نگاه، ص۲۰۱٫

[۷]. ر.ک: امام، استفتاءات، ج ۳، (احکام حجاب)، س ۲۷؛ سیستانی، sistano.org، (حجاب)، س ۵؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۷۰۸؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۱۵۳ و ۱۰۲۳؛ نوری، استفتاءات، ج ۲، س ۶۷۹؛ تبریزی، صراط النجاه، ج ۱، س ۹۰۷؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۶۹۴ و ۱۷۲۹؛ خامنه ای، استفتاء، س ۶۱۸ و ۵۵۹؛ العروه الوثقی، ج ۱، م ۱۶ و دفتر: وحید و بهجت. رساله دانشجویی، احکام نگاه، ص ۲۰۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 4 = 11