دایره المعارف اسلام پدیا » نظر اسلام دربارۀ شطرنج
منوی اصلی

نظر اسلام دربارۀ شطرنج

تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۰ در باب: لهو و لعب

بازی با آلات قمار در اسلام، حتی بدون شرط بردو باخت جایز نمی باشد،[۱] همان طور که بازی با غیر از آلات قمار ولی با شرط بندی و برد و باخت (قمار) جایز نمی باشد.[۲]

شطرنج در روایات ما و با توجه به کاربردی که داشته است جزو آلات قمار شمرده شده است، و طبیعتاً بازی با آن حتی بدون برد و باخت، حرام است.

امام صادق (ع) می فرماید: “شطرنج از باطل است” و ” هر آنچه که با آن قمار شود میسر است”.[۳]

اما همان طور که استفاده می شود، دو چیز حرام است؛ اول: برد و باخت و قمار کردن، دوم: بازی با آلات قمار، پس اگر وسیله ای بر اثر مرور زمان و شرایط موجود، از آلت قمار بودن خارج شود و غالباً در بازی با آن، برد و باخت نشود، بازی با آن حرام نیست، لذا امام خمینی در استفتائی که از ایشان دربارۀ بازی با شطرنج شده است، به همین مطلب اشاره کرده اند:

سؤال: اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به‏طور کلى از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکرى از آن استفاده گردد بازى با آن چه صورتى دارد؟

جواب: بر فرض مذکور اگر برد و باختى در بین نباشد اشکال ندارد.[۴]

نمایه مربوط:

سؤال ۷۴۳ (سایت اسلام کوئست: ۷۸۱) (کامل بودن دین و تغییر ناپذیری آن).[۱] حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۴، ص ۱۱۷، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸٫

[۲]  حلی، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ص ۱۰۱۲، قم، ۱۳۳۳ قمری.

[۳] کلینی،کافی،ج۶،ص ۴۳۵،ح ۱و ۴، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷قمری.

[۴] امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱،ص ۱۲۹، موسسه تنظیم و نشر امام خمینی،تهران،۱۳۸۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + 7 =