دایره المعارف اسلام پدیا » موارد مصرف صدقه
منوی اصلی

موارد مصرف صدقه

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: صدقه

از نگاہ فقه اسلامی انسان مى تواند زکات (صدقه) را در هشت مورد مصرف کند:

اوّل: فقیر (کسى که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد. اما کسى که صنعت یا ملک یا سرمایه‏اى دارد که مى‏تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست).

دوم: مسکین (کسى که گذران زندگی اش از فقیر سخت‏تر است).

سوم: کسى که از طرف امام (ع) یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهدارى نماید و به حساب آن رسیدگى کند و آن را به امام (ع) یا نایب امام یا فقرا برساند.

چهارم: کافرهایى که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل مى‏شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک مى‏کنند.

پنجم: جهت خریدارى بنده‏ها و آزاد کردن آنان.

ششم: بدهکارى که نمى‏تواند قرض خود را بدهد.

هفتم: سبیل اللَّه؛ یعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل‏ ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مى‏رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد.

هشتم: ابن السبیل؛ یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده است.[۱][۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۱۴۱، م ۱۹۲۵٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + = 12