دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی خودسازی
منوی اصلی

مفهوم شناسی خودسازی

تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۰ در باب: خودسازی (تهذیب)

مسئلۀ خودسازی، در قرآن کریم با عنوان تزکیه و تزکی مطرح شده و معنای لغوی آن عبارت است از: پاک نمودن خود از ناپاکی ها.[۱] در آیات متعددی از قرآن مجید بر اهمیت این پاک­سازی تأکید شده است؛ مثلاً در سورۀ شمس می خوانیم: “به تحقیق کسانی که نفس خود را پاک کردند، به رستگاری رسیدند و کسانی که آن را آلوده و ضایع کردند، ضرر دیدند”،[۲] همچنین در آیۀ ۱۹ سورۀ فاطر و آیات ۱۴ و ۱۵ سورۀ اعلی، بر این مسئله تأکید شده است.

 


[۱] . “التزکیه التطهیر من الأخلاق الذمیمه”؛ مجمع‏البحرین، ج  ۱، ص  ۲۰۳٫

.[۲] “قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها”، شمس، ۸ – ۱۰٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


3 + 4 =