دایره المعارف اسلام پدیا » معنای علم کلام
منوی اصلی

معنای علم کلام

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: علم کلام

در باره معنای علم کلام گفته شده که به یکی از دو معنای زیر اطلاق می شود:

الف: مباحث و گفت و گو های اعتقادی به یکی از صورت های سه گانه:

۱-      آموزش و تعلیم

۲-       پرسش و پاسخ

۳-      مناظره و مجادله بدون پدید آمدن عقاید و مذاهب کلامی.

ب: مباحث کلامی به صورت های یاد شده با توجه به ظهور عقاید و مذاهب کلامی.

از سویی دیگر دانش های وارداتی اجنبی به همراه تشکیل فرقه ها، پیروان قرآن را بر آن داشت که راهی را برای حفظ اصالت کلام خدا در پیش گیرند. پیمودن این راه – با تمام وسعتی که داشت- را بعدها علم کلام نامیدند.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


1 + = 6