دایره المعارف اسلام پدیا » معاد در روایات
منوی اصلی

معاد در روایات

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۰ در باب: معاد

روایات اهل بیت در مورد قیامت به مسائل و جهات متعددی توجه دارند که همگی آنها حکایت از انکار ناپذیری معاد و قیامت دارد. بعضی از موارد بیان شده در روایات عبارت اند از:

۱٫ درخواست ایمن بودن در قیامت: امام علی (ع) می فرمایند: خدایا از تو امان می طلبم در آن روزی که نه مال و ثروت به کار آید و نه فرزندان، مگر کسی که با دلی پاک به سوی خدا بیاید.[۱] که ابزار ایمن بودن در قیامت را برخورداری از دل پاک می داند.

۲٫ بیان موجبات سرور و خوشحالی در قیامت: امام رضا (ع) یکی از موجبات سرور در قیامت را چنین بیان می کنند: کسی که عاشورا، روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد خداوند روز قیامت را روز شادی و سرورش می گرداند.[۲] در روایت دیگری پیامبر (ص) می فرماید: هر کس کودک خردسالی از نسل خود را راضی کند تا خشنود شود خداوند در روز قیامت در پی خشنودی او باشد تا آن گاه که خشنود شود.[۳]

۳٫ بیان وسیله رفع اندوه در قیامت: امام رضا (ع) می فرماید: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید.[۴]

۴٫ بیان چشم های گریان در قیامت: پیامبر (ص) در روایتی به فاطمه زهرا (س) می فرماید: ای فاطمه، همه چشم ها در روز قیامت گریان است جز چشمی که بر مصیبت های حسین (ع) بگرید.[۵]

۵٫ بیان این که مرگ برای مؤمن موجب رسیدن به نعیم ابدی است: امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به اصحاب باوفایش می فرماید: ای فرزندان کرامت و آقایی، اندکی صبر پیشه کنید که مرگ جز پلی نیست که از آن عبور داده می شوید و از زندگی نکبت بار و سخت این جهان و این شرایط، به سوی بهشت و نعمت های دائمی آن رهسپار می گردید.[۶]

۶٫ امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: مرگ بزرگ ترین شادی و خوشنودی است که بر مؤمن وارد می شود هنگامی که از این خانه و زندگی سخت و مشکل به سوی یک زندگی پر نعمت ابدی پرواز می کند.[۷] و … .

اینها بخشی از روایاتی است که اصل قیامت را اثبات و بسیاری از ویژگی های آن را بیان فرموده است. بر این اساس با این ادله محکم هیچ گونه شک و تردیدی در امکان و وقوع معاد باقی نمی ماند.[۱]. ربانی، هادی و موسوی، سید محسن، آینه یادها، ص ۲۳۵، ح ۹۸۸، مؤسسه فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۸۲، (نقل از بحار الانوار، ج ۹۴ ص ۱۰۹).

[۲]. آینه یادها، ص ۱۳۴، ح ۴۹۲ (نقل از میزان الحکمه، ح ۱۳۰۱۱).

[۳]. همان ، ص ۹۵، ح ۳۲۴ (نقل از میزان الحکمه، ح ۲۲۶۳۲).

[۴]. همان ، ص ۱۵۲، ح ۵۷۲ (نقل از کافی ج ۲، ص ۲۰۰).

[۵]. همان ، ص ۱۳۵، ح ۴۹۵ (نقل از بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۹۳).

[۶]. ناطقی، محمد ، آن سوی مرزها یا جهان پس از مرگ، ص ۶۳، نسیم انتظار ، ۱۳۸۲، (نقل از بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۵۵).

.[۷] همان، ص ۶۲، (نقل از بحار الانوار، ج ۶ ص ۱۵۴).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 15