دایره المعارف اسلام پدیا » معاد جسمانی از نظر زرتشت
منوی اصلی

معاد جسمانی از نظر زرتشت

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۰ در باب: معاد

در تعالیم اهل کتاب مانند زرتشت بحثی با عنوان معاد جسمانی مطرح نشده است. بنابراین، آنچه که در این باره بیان می کنیم، برداشت هایی است که در متون دینی زرتشت دربارۀ اصل اعتقاد به معاد آمده است.

از نظر ما چون همه پیامبران الاهی از طرف خدای واحد مبعوث شدند، از یک دین تبلیغ می کردند و اگر اختلافی هم بوده در اجمال و تفصیل بوده است، اما در حقیقتِ دین از جمله در توحید و معاد اختلافی وجود نداشته، و اختلافات موجود ناشی از تحریفاتی است که دامنگیر بعضی از ادیان شده است.

در کتاب گات ها که منسوب به خود زرتشت است، تعالیمی وجود دارد که با تعالیم بخش های اوستا متفاوت است. یکی از اصول این تعالیم که “دین زرتشتی متقدم” یا “اولیه” خوانده می شود، عبارت است از[۱]: انسان پس از مرگ از پل چینود (گزینش) عبور کند؛ پلی که گناهکاران نمی توانند از آن بگذرند، سرانجام نیکان، بهشت و سرانجام بدکاران دوزخ خواهد بود.[۲]

به هر حال از عبارت «عبور از پل چینود» شاید بتوان اعتقاد به معاد جسمانی را به زرتشت نسبت داد..[۱] این تعالیم در شش اصل آمده که این نکته در اصل ششم بیان شده است.

[۲]. ادیان آسیایی، ص ۴۲و۴۳، به نقل از سیری در ادیان زنده جهان (غیر اسلام) عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، ص ۱۱۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 6