دایره المعارف اسلام پدیا » فیلم و سینما
منوی اصلی

فیلم و سینما

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: فیلم و سینما

فیلم و سینما به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن است. به طوری که می توان گفت بسیاری از اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک روند کلی، فلسفه زندگی انسان ها در جهان معاصر با فیلم شکل می گیرد، تغییر می کند، اصلاح یا تخریب می شود و در کردار و سلوک آنان نیز نمایان می شود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 8