دایره المعارف اسلام پدیا » علل نام گذاری علم کلام
منوی اصلی

علل نام گذاری علم کلام

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: علم کلام

در باب علل تسمیه این دانش به کلام، دانشمندان علم کلام مواردی را ذکر کرده اند که ما در این جا به برخی از آن اشاره می کنیم:

الف: چون مشهورترین مسئله ای که در این علم بحث شده موضوع کلام حق تعالی بوده است که آیا قدیم است یا حادث؛ از این رو آن را علم کلام نامیدند.

ب: چون متکلّمان به هنگام بحث می گفتد: کلام در این است …؛ لذا این علم را کلام نامیدند.

ج: آنها کلام را مرادف با منطق دانسته و نسبت این علم با علوم اسلامی دیگر را؛ مانند نسبت منطق به فلسفه می دانستند، لذا این دانش را علم کلام نامیدند.[۱]


[۱] . مجله دانشکده الهیات مشهد شماره ۱۸ مقاله: فرقه های کلامی و سیر تاریخی آنها، ص ۱۶۹، محمود فاضل.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 1 = 5