دایره المعارف اسلام پدیا » علت عدم به خلافت رسیدن ذریه (اهل بیت) پیامبر (ص)
منوی اصلی

علت عدم به خلافت رسیدن ذریه (اهل بیت) پیامبر (ص)

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: پیامبر (ص)

از میان امامان شیعه به جز امام حسن مجتبی (ع) که مدت بسیار کوتاهی (در فاصله بعد شهادت امام علی (ع) و قبل از صلح با معاویه) عهده دار منصب خلافت بود هیچ یک از امامان معصوم (ع) عهده دار خلافت نشدند. علت این کار فریب کاری ها و ظلم و ستم حاکمان جور از یک سو و مرعوب شدن مردم و مسلمانان سست ایمان از سوی دیگر و در نتیجه تنها ماندن ائمه معصومین (ع) بود. امام صادق (ع) در پاسخ فردی که از آن حضرت پرسید چرا قیام نمی کنید و خلافت را به دست نمی گیرید؟ به گروه گوسفندانی که در آن نزدیکی مشغول چرا بودند اشاره کرد و فرمود :”اگر به تعداد این گوسفندان یار داشتم قیام می کردم ! راوی می گوید وقتی گوسفندان را شمردم هفده عدد بیشتر نبودند!![۱]. بنابر این علت عدم تشکیل حکومت ائمه (ع) عدم همراهی مردم بوده است.

اما از ذریه رسول خدا (ص) نوادگان پیامبر گرامی اسلام (ص) (کسانی که نسب شان به آن حضرت می رسد) البته در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عح) بعضی از نوادگان پیامبر گرامی اسلام مانند فاطمیون و علویون در مصر تو انستند برای مدتی حکومت را به دست بگیرند.[۱]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ۲، ص ۲۴۲٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + 6 =