دایره المعارف اسلام پدیا » سیر مطالعاتی کلام اسلامی
منوی اصلی

سیر مطالعاتی کلام اسلامی

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: علم کلام

کلام اسلامی را می توان با دیدگاه ها و انگیزه های متفاوتی مطالعه کرد. گاهی در مطالعه به همین مقدار اکتفا می کنیم که با کلیاتی از دین شناسی آشنا شویم و همین مقدار که از روی عقل و منطق و نه از روی تقلید، دین و مسیر خود را انتخاب کنیم برای ما کافی است، اما گاهی پا را فراتر گذاشته و علاوه بر این، می خواهیم در مقابل شبهات مطرح شده هم تخصّص داشته باشیم و اگر کسی در اعتقاد خود شبهه ای داشت در حد توان  به او کمک کنیم، این جاست که کار کمی دشوارتر می شود و باید وقت و همّت بیشتری را برای این سیر صرف کرد.

این سیری که مطرح می کنیم سیری است که تا حدودی فرد را غنی کرده و با مباحث مختلف کلامی آشنا می کند، ولی چون خود مباحث کلامی گرایش های مختلفی دارد این سیر مطالعاتی در همه این گرایش ها انسان را متخصّص نمی سازد بلکه ادامه و تخصّص در یک گرایش خاص، خود نیاز به طی طریقی دیگر دارد .

اما سیر مطالعاتی:

الف : مقدماتی

۱ .جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری که شامل کتاب های زیر می باشد :

انسان و ایمان

جهان بینی توحیدی

وحی و نبوت

انسان در قرآن

جامعه و تاریخ

زندگی جاوید یا حیات اخروی

۲ .جلد یک مجموعه آثار شهیر مطهری که شامل این کتاب ها است :

عدل الاهی

انسان و سرنوشت

علل گرایش به مادی گری

۳ .جلد سوم مجموعه آثار استاد :

جهان بینی الاهی و جهان بینی مادی

کلام (کلیات علوم اسلامی)

بیست گفتار

آزادی معنوی

ختم نبوت

پیامبر امّی

ولاء ها و ولایت ها

امداد های غیبی در زندگی بشر

نبرد حق و باطل

فطرت

توحید

۴٫ جلد چهارم و پنجم مجموعه آثار که شامل این کتاب ها است:

نبرد حق و باطل

نبوّت

معاد

امامت و رهبری

سیر فلسفه در اسلام

منطق – فلسفه

شرح منظومه

۵٫ کتاب آموزش کلام اسلامی (نوشته آقای سعیدی مهر) یا عقاید استدلالی (نوشته آقای ربّانی گلپایگانی)

(در مرحله پنجم اگر بخواهیم با مبانی دقیق آشنا شویم می توان کتاب الالهیات آیت الله سبحانی و تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی را به دقت مطالعه کرد.)

ب: تخصصی

۱٫ المنطق (مرحوم مظفر)

۲٫ آموزش عقاید (مصباح یزدی)

۳٫ بدایه الحکمه علامه طباطبایی (ره)

۴٫ عقاید استدلالی (ربانی گلپایگانی) که در دو جلد تدوین شده است ؛این دو جلد کتاب را همراه با درس گرفتن بدایه الحکمه ،باید در ضمن یک برنامه منظم مطالعه دقیق نمود.

۵٫ یک درس منطق مانند جوهر النضید یا شرح شمسیه همراه با تلخیص محاضرات فی الالهیات آیت الله سبحانی ؛ در این مرحله منطق به صورت کاربردی درس گرفته شود.

۶٫ نهایه الحکمه علامه طباطبایی(ره) همراه با کشف المراد.

۷٫ اللوامع الالهیه مرحوم فاضل مقداد (ره)

کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 1 = 7