دایره المعارف اسلام پدیا » زکات فطر
منوی اصلی

زکات فطر

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۰ در باب: زکات

کسى که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست، باید براى خودش و کسانى که نان‏ خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریباً سه کیلو است، گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت و مانند اینها به مستحقّ بدهد، و اگر پول یکى از اینها را هم بدهد کافى است.[۱]‏و تفاوتی بین انسان روزه دار و غیر روزه دار نیست. به عنوان مثال اگر سرپرست خانواده ای روزه نمی گیرد، بر او واجب است هم فطریه خود و هم فطریه زن و بچه اش را بپردازد.

نمایۀ مرتبط: سؤال ۶۲۲۱ (سایت اسلام کوئست: ۶۶۰۹) (موارد مصرف زکات).


[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۱۶۹؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۳۱۵٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + = 16