دایره المعارف اسلام پدیا » روزه و مصرف دارو
منوی اصلی

روزه و مصرف دارو

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

مصرف دارو (خوردن قرص، کپسول، شربت، قطره ) روزه را باطل می کند.[۱] و اگر طبق دستور پزشک مصرف دارو در روز برای او لازم باشد نباید روزه بگیرد.

بر طبق فتوای مراجع تقلید و علمای اسلام، روزه گرفتن بر مریضی که روزه برای او ضرر قابل توجهى‏ دارد واجب نیست.[۲]

قرآن در این باره می فرماید: “هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادى از روزهاى دیگر را (روزه بدارد)” [۳].[۴]

اما باید توجه داشت که اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آن که خوب شد اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضاى رمضان آخر را بگیرد و براى هر روز از سال هاى پیش یک مد که تقریباً ده سیر است، طعام؛ یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.[۵]


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۹۷۵، س ۷۶۹

[۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۹۶۶، م ۱۷۴۳٫

[۳]. بقره، ۱۸۴٫

[۴]. برگرفته از سؤال ۲۶۱۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۸۲۷) نمایه: روزۀ ضرری.

[۵]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، م ۱۷۰۷٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


4 + = 8