دایره المعارف اسلام پدیا » روزه های حرام از نگاه اهل سنت
منوی اصلی

روزه های حرام از نگاه اهل سنت

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

روزه های حرام از نظر مذاهب فقهی حنفی، شافعی و مالکی، به شرح ذیل است:

الف. روزه های حرام از نظر حنفی عبارت اند از:

۱٫ روزه در روز قربانی: اگر کسی در روز قربانی نذر کند که روزه بگیرد، چنین نذری به خاطر این که روزه در این روز حرام و معصیت بوده، صحیح نیست.[۱]

۲٫ روز گرفتن در روز عید فطر، عید اضحی (قربان) و سه روز بعد از عید اضحی مکروه تحریمی است، مگر در حج.[۲]

۳٫ روزه در ایام تشریق، (روزه های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذی حجه) مکروه تحریمی است.[۳]

البته حنفی ها در بیشتر موارد تعبیر به “مکروه تحریمی” می نمایند نه تعبیر به حرمت. و مکروه تحریمی به معنای نزدیک به حرام است.[۴]

ب. روزه های حرام از نظر شافعی عبارت اند از:

۱٫ اگر از ماه شعبان سی روز هم گذشته باشد، تا رؤیت هلال ماه رمضان نشود، روزه گرفتن حرام است.[۵]

۲٫ روزه در روز عید فطر و عید اضحی (عید قربان) و سه روز بعد از عید اضحی هم در حج و هم در غیر حج حرام است.[۶]

۳٫ یک یا دو روز قبل از ماه رمضان روزه گرفتن حرام است.[۷]

۴٫ روزه گرفتن در نیمه دوم از ماه شعبان اگر به قبل از این نیمه متصل نکند و سببی مثل نذر یا عادت، که روزه را در پی داشته باشد، نباشد، حرام است.[۸]

۵٫ در صورتی که افراد مریض و پیر و مسافر در اثر  گرفتن روزه بترسند که به هلاکت نفس یا تلف عضوی از بدن بیفتند، روزه بر آنها حرام است.[۹]

۶٫ روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر اگر منافات با حقی از حقوق او داشته باشد، به خاطر فرمانبرداری از شوهر، حرام است.[۱۰]

ج. روزه های حرام از نظر مالکی عبارت اند از:

۱٫ اگر از ماه شعبان سی روز هم گذشته باشد، تا رؤیت هلال ماه رمضان نشود، روزه گرفتن حرام است.[۱۱]

۲٫ روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر اگر منافات با حقی از حقوق او داشته باشد، به خاطر فرمانبرداری از شوهر، حرام است.[۱۲]

۳٫ روزه در روز عید فطر و عید اضحی حرام است.[۱۳]

۴٫ روزه گرفتن در روزهای یازدهم و دوازدهم از ماه ذی حجه که بعد از عید أضحی ( عید قربان) می باشد، حرام است، مگر در حج تمتع.[۱۴]

۵٫ روزی که شک می شود آیا آن روز از ماه رمضان است یا خیر، (یعنی بعد از ماه شعبان) روزه گرفتن در این روز حرام است.[۱۵]


[۱]. الزیلعی الحنفی، فخر الدین، عثمان بن علی بن محجن البارعی، تبیین الحقائق و حاشیه الشلبی، کتاب الصوم، در بخش « فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمِ النَّحْرِ».

[۲]. الجزیری، عبد الرحمن- الغروی، السید محمد- یاسر مازح‏، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج ۱، ص ۷۲۰، چاپ اول، دار الثقلین‏، ۱۴۱۹ق؛ مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ج ۱، ص ۱۶۰، چاپ دهم، دار التیار الجدید- دار الجواد، بیروت، لبنان، ، ۱۴۲۱ق.

[۳]. الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص ۱۶۱٫

[۴]. همان، ص ۱۶۰٫

[۵]. العثیمین، محمد بن صالح بن محمد، مجموع فتاوى و رسائل فضیله الشیخ محمد بن صالح العثیمین، کتاب الصیام، « صیام التطوع »، مسائل من کتاب الفروع، المسأله الاولی، القول الخامس.

[۶]. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج۱، ص ۷۲۰؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص ۱۶۰٫

[۷]. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج۱، ص ۷۲۶٫

[۸] . همان.

[۹]. همان، ص ۷۲۷٫

[۱۰]. همان، ص ۷۲۰-۷۲۱ و ص ۷۲۷؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص ۱۶۱٫

[۱۱]. مجموع فتاوى و رسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمین، کتاب الصیام، «صیام التطوع»، مسائل من کتاب الفروع، المسأله الاولی، القول الخامس.

[۱۲]. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج۱، ص ۷۲۰-۷۲۱ و ص ۷۲۷؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص ۱۶۱٫

[۱۳]. همان ص ۷۲۰؛ همان، ص ۱۶۰٫

[۱۴]. همان، ص ۱۶۰- ۱۶۱٫

[۱۵]. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج۱، ص ۷۲۰٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


7 + = 16