دایره المعارف اسلام پدیا » روزه زنی که حامله است و یا بچه شیر می دهد
منوی اصلی

روزه زنی که حامله است و یا بچه شیر می دهد

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

خانمی که حامله ( باردار) است و زاییدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست. چنین زنی باید براى هر روز یک مد طعام؛ یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و روزه‏هایى را که نگرفته است در سال های بعد قضا نماید.[۱]

همچنین زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه گرفتن او باعث کم شدن شیر او یا ضرر به او یا طفل شیر خواره داشته باشد روزه گرفتن بر او واجب نیست. و باید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و بنابر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر صورت روزه‏هایى را که نگرفته باید قضا نماید.[۲]


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۹۵۷، م ۱۷۲۸٫

.[۲] همان، ص ۹۵۸، م ۱۷۲۹٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 10