دایره المعارف اسلام پدیا » روزه‏هاى مكروه‏
منوی اصلی

روزه‏هاى مکروه‏

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

روزه‏هاى مکروه به این شرح اند:

«اول» روزه‏ روز عاشورا. «دوم» روزه‏ روز عرفه براى کسى که بترسد که روزه، باعث ضعف او شود از دعایى که افضل از روزه است و هم چنین مکروه است[۱] روزه‏ آن اگر شک در هلال ذى حجه داشته باشد که مبادا در واقع آن روز عید قربان باشد. «سوم» روزه‏ میهمان بدون اذن میزبان، بلکه با نهى او احوط ترک است بلکه بدون اذن نیز احوط ترک است. «چهارم» روزه‏ فرزند بدون اذن پدر بلکه احوط ترک آن است خصوصاً با نهى او بلکه اگر روزه باعث اذیت پدر باشد حرام است و ظاهر آن است که روزه‏ پسرِ پسر نیز به حکم روزه‏ پسر است. و بهتر مراعات اذن مادر است و اگر باعث اذیت او باشد حرام است.


[۱] . الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، ج‏۲، ص ۱۸۴؛ ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ج‏۱، ص ۱۳۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 14