دایره المعارف اسلام پدیا » دریافت سود زیاد از راه مضاربه
منوی اصلی

دریافت سود زیاد از راه مضاربه

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۰ در باب: مضاربه

در خصوص دریافت سود بالا از راه مضاربه، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید، به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

مبلغ را به عنوان انجام مضاربه در اختیار کسی قرار دهد‌ و شرطش آن است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنى به عنوان سود ماهانه براى صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

طریقۀ صحیح این است که مضاربه با رعایت شرایط آن انجام شود به این که دهندۀ پول با کسی که با آن پول کار می کند قرار بگذارند که هر چه سود از این پول حاصل شد به نحو کسر مشاع (نصف، ثلث یا ربع و …) یا به عبارت دیگر به نحو درصد بین آنها تقسیم شود و درصد را تعیین نمایند؛ مثل این که بگویند هرچه سود به دست آمد چهل درصد برای صاحب پول و شصت درصد برای کسی که با آن کاسبی می کند و یا درصد دیگری که بر آن توافق کنند، و اما این که صاحب پول بگوید ماهی فلان مبلغ به من بده (کم باشد یا زیاد)، باطل است، بله اگر ابتداءً قرار مضاربه، به نحوی که گفته شد، واقع شود و بعد کسی که با پول کار می کند به طور علی الحساب مبلغ معینی؛ مثلاً هر ماه به صاحب پول بدهد و در آخر کار (موقع تصفیه حساب) صاحب پول به طرف بگوید هرچه که در واقع، بر حسب قرارداد، سهم من از سود بوده مصالحه کردم به آن چه تاکنون به من داده ای اشکال ندارد، الله العالم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

چنان چه سود پرداختی از درآمد کار با سرمایه، به دست آمده باشد مانعی ندارد. در غیر این صورت جائز نیست.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 8