دایره المعارف اسلام پدیا » دریافت سود بانکی
منوی اصلی

دریافت سود بانکی

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: بانک

در بانک های جمهوری اسلامی ایران ماهیت سپرده گذاری آن است که مشتری، پول خود را برای سرمایه گذاری به صورت سپرده کوتاه یا بلند مدت، نزد بانک می گذارد و بانک را طبق قراردادی وکیل می کند تا آن را در معاملاتی به کار گیرد. در این صورت عملیات بانکی بدون ربا است و سود حاصل از این معاملات، به سپرده گذار تعلق دارد”، تنها بانک از محل این سود حق وکالت دریافت می کند.[۱]

اما در مورد سودهایی که در بانک های سایر کشورها داده می شود، اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى که بر طبق یکى از عقود صحیح شرعى سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد.


[۱]. رساله دانشجویی مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام، ص ۲۶۹ – احکام بانکی شماره ۱؛ اجوبه الاستفتاءات، ص ۵۰۵، سؤال ۱۹۲۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 9 = 11