دایره المعارف اسلام پدیا » خمس قرض الحسنه
منوی اصلی

خمس قرض الحسنه

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۰ در باب: قرض الحسنه

در بسیاری از مواقع قرض دادن موجب این می شود که سال خمسی بر آن بگذرد؛ از این رو این سؤال به ذهن می آید:

آیا پولی را که قرض داده ایم باید خمس آن را بپردازیم؟

مراجع عظام تقلید در این رابطه فرمودند: در صورتی که آن پول از درآمد کسب تهیه شده است و سال خمسی بر آن گذشته است دیدگاه همۀ مراجع این چنین است: چنان چه سرسال خمسى دریافت آن (بدون زحمت) ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد و در غیر این صورت هر زمان دریافت کرد، باید فورى خمس آن را بدهد.[۱] ولی اگر خود قرض دهنده نیاز مبرم به آن پول داشته باشد می تواند با مرجع تقلید خود یا نماینده او دستگردان کرده و برای پرداخت خمس از آنان مهلت بگیرید تا در زمان مناسبی که توانایی پرداخت را داشت، خمس مال خود را بپردازد.[۱]. امام، استفتاءات، ج ۱، س ۹۶؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۸۳۳؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۳۱۹؛ آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م ۱۳۷۹؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۱، م ۱۲۵۱؛ آیت‏الله نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۳۷۲؛ آیت‏الله تبریزى، استفتاءات، س ۹۴۶ ؛آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س ۸۷۰؛ آیت‏الله صافى، جامع‏الاحکام، ج ۱، س ۶۲۱؛ دفتر آیت‏الله وحید.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 6 = 13