دایره المعارف اسلام پدیا » حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار
منوی اصلی

حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

امام خمینی (ره) در باره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود ،فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا که حدّ آن قتل بود و بعد از اقرار خود برگشت و انکار کرد، ازاین رو حدّ قتل ساقط می شود.[۱]

بنابراین، چون جان شخص مطرح است و حدّ، قتل است، بر این انکار بعد از اقرار ترتیب اثر داده می شود و اقرار اولی باطل می شود و حد ساقط می گردد.[۱] . “لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله ‏و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدیه و یؤدى دیه المقتول من بیت المال…، امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ‏۲، ص ۵۲۵، م ۴؛ هم چنین نک: فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص ۵۲۹، س ۱۸۸۵و۱۸۸۴ ، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ش.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 17