دایره المعارف اسلام پدیا » جانشینی روزه های مستحبی از روزه های واجب
منوی اصلی

جانشینی روزه های مستحبی از روزه های واجب

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

در مورد جایگزین شدن روزه های مستحبی از روزه های قضای ماه رمضان، بدیهی است که این روزه هنگامی جایگزین روزه قضای رمضان می شود که نیت شخص روزه دار، نیت قضای رمضان باشد و الاّ اگر روزه مستحبی نیت کند، نه تنها جایگزین قضای رمضان نمی شود، بلکه اساساً تا زمانی که انسان قضای روزه واجب بر ذمه اش باشد، نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، بر خلاف نماز که با داشتن نماز قضا، می تواند نماز مستحبی بخواند.[۱]


[۱]. اجوبه الاستفتاءات فی الصوم، ص۲۱٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 7 = 9