دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف قصاص
منوی اصلی

تعریف قصاص

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

تعریف قصاص

قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است.[i] و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».[ii]

به سخن دیگر قصاص عبارت است از این که « جنایت کار » همانند کاری که انجام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد.[iii] و قصاص، مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است؛ یعنی اگر کشته است او را بکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و … .[i] .ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫

[ii] . «و المراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

[iii] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۷٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


4 + 4 =