دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف قبر
منوی اصلی

تعریف قبر

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قبر

واژه قبر در بسیارى از روایات به معناى برزخ است و منظور از فشار قبر یا سؤال و جواب نکیر و منکر در شب اول قبر شب اول انتقال انسان از این دنیا به عالم برزخ است.

در نتیجه اول شبى که انسان از دنیا رفته شب اول برزخ (قبر) او حساب مى شود و آن چه که مربوط به فشار قبر و سؤال و جواب و عذاب برزخى است، مربوط به شب اول مرگ آدمى است در نتیجه اگر کسى را حیوانات درنده بخورند یا در دریا غرق شود و… از شب اول قبر معاف نمى شود.

لازم به توضیح است که این توجیح (قبر به معنای برزخ) از واژۀ قبر در تضاد با روایاتی مانند نماز لیله الدفن نخواهد بود؛ چرا که این گونه روایات ناظر به جنبه های حداکثری مسائل و حوادث و رخدادها است؛ زیرا که هم در گذشته و هم در دنیای کنونی اکثر قریب به اتفاق انسان هایی که از دنیا می رفتند و می روند با فاصلۀ کوتاهی به خاک سپرده می شوند و شب اول قبر آنها با شروع عالم برزخ فاصلۀ چندانی ندارد.

برای اطلاع بیشتر در این باره می توانید به پاسخ ۳۸۱۳ (سایت اسلام کوئست: ۴۲۸۳) مراجعه کنید.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + 2 =