دایره المعارف اسلام پدیا » اولویت در دادن صدقه
منوی اصلی

اولویت در دادن صدقه

تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: صدقه

در روایتی آمده است: «عمرو بن جموح» که پیر مرد بزرگ و ثروت مندی بود. به پیامبر (ص) عرض کرد: از چه چیز صدقه و به چه کسانى بدهم؟ آیه نازل شد که ای پیغمبر بگو: «هر خیر و نیکى (و هر گونه سرمایه سودمند مادى و معنوى) که انفاق مى‏کنید، براى پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان، اگر فقیر باشند و مستمندان و واماندگان در راه باید باشد».[۱]

مسلّماً ذکر این موارد به عنوان بیان مصداق هاى روشن است، و گرنه منحصر به آنها نبوده، بلکه در حقیقت هم اشیایى که از آن می توان انفاق کرد و هم کسانى که به آنها می شود انفاق کرد، دایرۀ وسیعى دارد.

بنابراین، در عین گسترده بودن مورد انفاق، اولویت ها نیز بیان شده است. مسلّماً پدر و مادر و سپس نزدیکان نیازمند در این مسئله اولویت دارند و بعد از آنها یتیمان و سپس نیازمندان و حتى کسانى را که ذاتاً فقیر نیستند،- ولى بر اثر حادثه‏اى؛ مثل تمام شدن مخارج در سفر نیازمند شده‏اند- شامل مى‏شود.[۲] بنابراین، مقدار حداقل صدقه به توان شخص بستگی دارد، حتی در برخی روایات یک جرعه آب هم به عنوان صدقه بیان شده است.[۳]

نتیجه:

طبق آیات و روایات مقدار صدقه هر مقداری که در توان شخص باشد کافی است. در پرداخت آن هم باید نزدیکان خود را در اولویت قرار دهد.[۱]. بقره، ۲۱۵٫

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۱۰۴٫

[۳]. طیب، سید عبد الحسین، تفسیر اطیب البیان، ج ۱، ص ۲۳۰، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۸٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 6 =