دایره المعارف اسلام پدیا » انگشتر زنان و نگاه نامحرم
منوی اصلی

انگشتر زنان و نگاه نامحرم

تاریخ: ۰۵ تیر ۱۳۹۰ در باب: انگشتر

برای روشن شدن این موضوع که انگشتر برای خانم ها زینت شمرده می شود و باید پوشانده شود به نظر چند از مراجع عظام تقلید می پردازیم:

حضرت امام خمینی (ره):به دست کردن هرگونه حلقه اى که زینت محسوب مى شود، پوشیدن آن از نامحرم واجب است.

آیت الله بهجت: اگر مهیج و محرک باشد باید بپوشاند و در غیر این صورت احتیاط است.

آیت الله تبریزى: پوشانیدن انگشترى که به طور متعارف زنان به دست مى کنند از نامحرم واجب نیست.

آیت الله خامنه اى: اگر عرفاً زینت محسوب مى شود باید از نگاه نامحرم پوشیده باشد، اما چنان چه از آنهایى است که چشم گیر نیست و صدق زینت نمى کند اشکال ندارد.

آیت الله سیستانى: انگشتر و حلقه در دست داشتن در مقابل نامحرم چنان چه به هدف خودنمایى در مقابل نامحرم نباشد و نیز تحریک کننده نباشد و از واقع شدن در حرام نیز ایمن باشد اشکالى ندارد.

آیت الله مکارم: اشکالى ندارد.[۱]


[۱]. با استفاده از نرم افزار پرسمان.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


2 + = 4