دایره المعارف اسلام پدیا » احتلام در حال روزه
منوی اصلی

احتلام در حال روزه

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: احکام روزه

مبطلات روزه عبارتند از: ۱٫ خوردن و آشامیدن، ۲٫ جماع، ۳٫ استمناء، (انسان با خود کارى کند که منى از او بیرون آید)، ۴٫ دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر (ع)، ۵٫ رساندن غبار غلیظ به حلق، ۶٫ فرو بردن تمام سر در آب، ۷٫ باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، ۸٫ اماله کردن با چیزهاى روان، ۹٫ قى کردن.[۱] همه اینها و از جمله استمنا و جنابت در صورتی روزه را باطل می کند که از روی عمد و با اختیار صورت گیرد، اما اگر انسان خوابی ببیند و در اثر آن قوه جنسی او تحریک شود، ولی بعد از بیداری بی اختیار منی از او خارج شود، این جنابت اختیاری نبوده و موجب بطلان روزه او نخواهد شد،[۲] و مرتکب عمل حرامی نشده است، ولی اگر کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود[۳]،[۴] همچنین اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منى از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیرى کند.[۵]


.[۱] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۸۹۱ ، م ۱۵۷۲٫

[۲]. همان، م ۱۵۸۹٫

[۳] . بهجت، در صورتی که بداند یا اطمینان داشته باشد که به سبب آن کار منی بی اختیار خارج خواهد شد.

[۴] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۸۹۷ ، م ۱۵۸۹٫

[۵].  همان، م ۱۵۹۱٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


6 + = 11