دایره المعارف اسلام پدیا » آثار و برکات وجود امام غایب
منوی اصلی

آثار و برکات وجود امام غایب

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۰ در باب: امامت

برخى از مسائل وجود دارد که ما آنها را از امام شاهد هستیم، نه به عنوان وظیفه، بلکه این همان جنبه رحمانیت و الطاف الاهى است که به سبب ایشان بر ما فرود مى آید. آنها به عنوان نمونه عبارت اند از:

۱٫ جان جهان: طبق فرمایشات خاندان رسول اکرم (ص) امام، جان جهان[۱] و مدار بود و نبودِ عالم است. به نحوى که در روایات راجع به امام آمده است: “اگر زمین بدون وجود امام باشد، هر آینه مردم را به کام خود فرو مى برد”.[۲]

۲٫ امام واسطه فیض الاهى و مجراى نزول برکات آسمانى بر مردم است؛ از این رو در روایات و زیارات امامان معصوم آمده است: “آسمان، به سبب شما باران مى باراند و زمین به خاطر شما، درخت مى فشاند و درختان از برایتان به بار مى‏نشیند”.[۳]

۳٫ تأثیر در نفوس[۴] و جلوگیرى از گمراهى و ضلالت بندگان در برابر شیطان.

آن چه گفته شد، گزیده اى مختصر از فواید امام غایب است که به فرموده حضرت رسول اکرم (ص) مردم چون خورشید پشت ابر،[۵] از وجودش بهره مى برند.

البته فرموده شریف پیامبر، از ریزه کارى ها و نکات فراوان علمى برخوردار است که جهت اطلاع بیشتر می توانید به کتاب های تفصیلى[۶] در این باره، مراجعه کنید.[۷]

منابع و مآخذ:

۱٫ مصباح یزدى، محمد تقى، آموزش عقاید.

۲٫ طباطبائى، سید محمد حسین، شیعه در اسلام.

۳٫ طبرى، محمد بن جریر، دلائل الإمامه.

۴٫ سبحانى، جعفر، فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام.

۵٫ شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه.

۶٫ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه.

۷٫ مهدى، پیشوائى، سیره پیشوایان.

۸٫ کلینى، اصول کافى.

۹٫ ابن قولویه قمى، کامل الزیارات.

۱۰٫ خرازى، سید محسن، بدایه المعارف الالهیه.

۱۱٫ مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار.

۱۲٫ قزوینى، سید محمد کاظم، امام مهدى از ولادت تا ظهور، ترجمه‏، کرمى، علی، حسینى، سید محمد..[۱] پیشوائی، مهدی، سیره پیشوایان، ص ۷۱۹٫

[۲]. کلینی، اصول کافى، ج۱، ص ۱۷۹٫

.[۳] ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، زیارت دوم.

[۴]. خرازی، سید محسن، بدایه المعارف الالهیه، ج ۲، ص ۱۵۳٫

[۵]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۵۲، ص۹۳٫

.[۶] قزوینی، سید محمد کاظم، حسینی، سید محمد، امام مهدى از ولادت تا ظهور، ص ۳۳۵٫

.[۷] برای آگاهی بیشتر رجوع شود به نمایه های: امام مهدی از نظر شیعه، س ۱۶۸؛ فواید وجودی امام زمان در عصر غیبت، س ۶۵۴؛ فلسفۀ عمر طولانی امام، س ۲۲۱٫
کلیدواژه ها: , , , , , ,ثبت نظر


+ 3 = 8