دایره المعارف اسلام پدیا » پیشینۀ بت پرستی
منوی اصلی

پیشینۀ بت پرستی

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ در باب: بت پرستی

مجمل التواریخ می نویسد:

نمرود بن کنعان بن کوش از پادشاهان بت‏پرست که در عبادت بت، کسی ستمکاره‏تر و سخت‏تر از او نبوده است  اوّل بت‏پرستى است از روزگار طهمورث، که چون کسى می مرد شکل او را از چوب می تراشید و آن را پرستش می کردند.[۱]

همچنین در طبقات ناصری آمده است: نمرود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح، اول کسی است که بعد از طوفان (نوح) جبارى کرد و تاج بر سرش نهاد، او بود که زمین بابل را به تصرف درآورد، عرب و عجم بگرفت و بت خانه بنا کرد، بت‏پرستى می کرد، بت زرین و سیمین بساخت، همه را بجواهر مرصع کرد، آذر بت گر را بر خزانها و بتان و جهاز ایشان امین گردانید و علوم نجوم را متابعت نمود، و ظن قوی آنست، که آن بتان بر صورت و رسم کواکب ساخته بودند، و ایشان را مى‏پرستید.[۲] 

 


[۱] مجمل التواریخ و القصص، ص ۱۸۹ و ۱۹۰، تحقیق، ملک الشعراء بهار، تهران، کلاله خاور.

[۲] طبقات ناصرى تاریخ ایران و اسلام، منهاج سراج، ج ‏۱، ص ۱۳۸، تحقیق: حبیبى، عبد الحى، تهران، دنیاى کتاب، چ اول، ۱۳۶۳ش.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 2 = 6