دایره المعارف اسلام پدیا » پیشینه تاریخی سنگسار (رجم)
منوی اصلی

پیشینه تاریخی سنگسار (رجم)

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ در باب: رجم (سنگسار)

برای آگاهی از سابقه و پیشینه سنگسار یا “رجم” باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین کتب ادیان گذشته که امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یکی از عقوبت های افراد خلاف کار نام برده شده است. در تورات بارها از این عقوبت اسم برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد آمده است: «… آن گاه دختر را به در خانه پدرش آورده و مردمان شهر او را سنگسار نمایند تا بمیرد؛ زیرا در بنی اسرائیل قباحت ورزیده، در خانه پدرش زنا کرده،‌ تا بدین منوال شرارت را از میان خود دور کن».[۱] همچنین درباره زنای زن شوهردار و بالعکس آمده است: «اگر مردی با زن شوهرداری یافت شود که بخوابد پس هر دوی ایشان (مردی که با آن زن خوابید و آن زن نیز) بمیرند بدین منوال شرارت را از بنی اسرائیل دور کن».[۲]

هنگامی که پیامبر (ص) به مدینه هجرت فرمودند عده ای از یهودیان برای پرسیدن حکم زنا بر پیامبر (ص) وارد شدند که آیه ۴۱ از سوره مائده و آیات مربوط، بعد از آن نازل شد.

ماجرا از این قرار بود که زنی از زنان معروف یهودی منطقه خیبر با مردی از اشراف آنان زنا کرد با این که هر دو محصن بودند (همسر داشتند) ولی علماء یهود به خاطر مقام و موقعیت اجتماعی آن دو،‌ نمی خواستند آنان را سنگسار کنند. پیش پیامبر اکرم (ص) آمدند تا اگر حکم سبک تری برای این عمل داشت آن را اجرا کنند، اما پیامبر (ص) نیز همان حکم را فرمود و فرمود این حکم در تورات هم آمده چرا به آن عمل نمی کنید؟ آنان ورود این حکم در تورات را انکار کردند. رسول گرامی اسلام (ص) یکی از علمای یهود به نام «ابن هوریا» را احضار کرده و بعد از سوگند دادن او این مطلب را از وی سؤال کرد. او هم تصریح کرد چنین حکمی در تورات وجود دارد. پیامبر اسلام (ص) آن زن و مرد را جلوی مسجد مدینه سنگسار کرد.[۳]

 


[۱]. کتب عهد عتیق، ص ۳۷۳، سفر توریه، مثنی، فصل بیست و دوم آیه ۲۲ و ۲۱، چاپ لندن.

[۲] .همان، آیه ۲۳٫

[۳] . طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسوی همدانی ، محمد باقر، ج ۵، ص ۵۴۳ و ۵۴۴٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 12