دایره المعارف اسلام پدیا » فرق حسد با غبطه و غیرت
منوی اصلی

فرق حسد با غبطه و غیرت

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ در باب: حسد

فرق حسد با غبطه: غبطه روحیه ای است که در پی آن فرد می خواهد نعمت و کمالی را که دیگری دارد، مثل آن را داشته باشد، بدون آن که آرزوی نابودی آن را در دیگری بنماید.[۱]

فرق حسد با غیرت: غیرت روحیه ای است که به دنبال آن، فرد خواهان نداشتن زشتی و بدی از فرد دیگری است.[۲] امّا حسد، روحیۀ خواری و خود کم بینی است که فرد حسود در خود می بینید که به دنبال آن آرزو می کند که نعمت واقعی یا خیالی را که فرد دیگر دارد، نداشته باشد، حال چه آن نعمت واقعی یا خیالی را خود داشته باشد و یا نداشته باشد یا به او برسد یا نرسد.[۳]

 


[۱]. معراج السعاده، ص ۳۴۷؛ در خصوص ارزش غبطه رجوع شود به کتب اخلاقی و تفاسیر قرآن ذیل آیات: مطففین، ۲۶، حدید، ۲۱‌ و مائده، ۴۸٫

[۲]. همان.

[۳]. امام خمینی، چهل حدیث، ص ۱۰۵؛ نراقی، احمد، معراج السعاده، ص ۳۴۷؛ غزالی، کیمیایی سعادت ، ج ۲، ص ۱۲۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 6