دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی حکومت اسلامی
منوی اصلی

مفهوم شناسی حکومت اسلامی

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: حکومت

از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمى‏آید که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعى را پذیرا مى‏شود. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلى و کلانى که اسلام براى حکومت معرفى کرده به “حکومت و نظام اسلامى” تعبیر مى‏شود.[۱] به عبارتی دیگر، حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد.


[۱] با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + 7 =