دایره المعارف اسلام پدیا » مشارکت مردم در قانون گذاری
منوی اصلی

مشارکت مردم در قانون گذاری

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: حکومت

مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوه قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای اداره کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحله عمل راه یافت.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 14