دایره المعارف اسلام پدیا » شرط بودن اذن پدر در ازدواج
منوی اصلی

شرط بودن اذن پدر در ازدواج

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج دائم

مراجع تقلید اجازۀ پدر را برای ازدواج دختر شرط می دانند و این به جهت آن است که سرمایۀ دختران بکارت و عفاف آنان است. بسیاری از دختران با خلوص خود، به ابراز عشق مردان دل می بندند و هر مردی را وفادار می پندارند در حالی که از رفتار خاص مردان تا قبل از ازدواج اطلاعی ندارند و بعد از ازدواج متوجه بی وفایی ها و احیانا خیانت آنان می شوند. به همین دلیل لازم است پدر یا ولیّ دختر که از طرفی خصوصیات مردان و حیله های آنها را به خوبی می داند و از طرفی خیر خواه دختر خود است با این شرط که سخت گیری بیهوده نکند در این مورد نظر بدهد.[۱]

با توجه به این مقدمه باید گفت: اگر چه وجود شاهد شرط صحت عقد نیست، امّا اساساً یکی از شرایط صحت عقد اجازه پدر یا جد پدری است، با این شرط جایی برای مخفی کاری نمی ماند، و برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است که شرع مقدس اجازۀ پدر را شرط دانسته است.

اگر اذن پدر قبل از ازدواج و یا اجازه او بعد از ازدواج وجود نداشته باشد، عقد باطل است، اگرچه بنا بر احتیاط باید طلاق هم بگیرید.[۲]

نظر آیت الله مهدی هادوی تهرانی به شرح زیر است:

۱٫ اذن پدر برای ازدواج دختر باکره رشیده موافق با احتیاط است، هرچند شرط صحت عقد ازدواج نیست.

۲٫ اگر اذن پدر در صحت ازدواج دختر باکره رشیده شرط باشد، با تحقق آن ولو بعد از عقد، عقد صحیح خواهد بود.[۳]

برای آگاهی بیشتر نمایه های زیر را مطالعه کنید:

ازدواج دختر بدون اذن پدر، سؤال ۶۵۵۰ (سایت اسلام کوئست: ۷۲۱۳).

فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، ۲۰۷۴ (سایت اسلام کوئست: ۲۱۲۵).

جواز ازدواج موقت پنهانی، ۷۴۵۰ (سایت اسلام کوئست: ۷۶۴۷).


[۱]. اقتباس از پاسخ، ۲۰۷۴ (سایت اسلام کوئست ۲۱۲۵).

[۲]. با استفاده از سؤال ۶۵۵۰ (سایت اسلام کوئست ۷۲۱۳).

[۳]. با استفاده از سؤال ۶۵۵۰ (سایت اسلام کوئست ۷۲۱۳).
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


1 + = 4