دایره المعارف اسلام پدیا » سوره های قرآن و نام حیوانات
منوی اصلی

سوره های قرآن و نام حیوانات

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: قرآن

پنج سوره در قرآن هست که هر کدام به نام حیوانی نام گذاری شده است.

۱٫ سورۀ بقره (گاو ماده)؛ ۲٫ سورۀ نحل ( زنبور عسل)؛ ۳٫ سورۀ نمل ( مورچه)؛ ۴٫ سورۀ عنکبوت؛ ۵٫ سورۀ فیل؛[۱]

در بارۀ فضیلت این سوره ها گفته شده است:

۱٫ سورۀ بقره: از رسول خدا (ص) سؤال شد کدام یک از سوره ها و آیات قرآن فضیلت بیشتری دارد؟ فرمودند: سورۀ بقره و آیۀ آیه الکرسی.[۲]

۲٫ سورۀ نحل: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ نحل را تلاوت کند خداوند از نعمت های دنیایی که به او داده در قیامت حساب نمی کشد.[۳]

۳٫ سورۀ عنکبوت: پیامبر (ص) فرمودند: هر کس سورۀ عنکبوت را تلاوت کند خداوند به عدد هر یک از مؤمنین و منافقین ده حسنه در نامۀ عملش ثبت می فرماید.[۴]

۴٫ سورۀ نمل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره های شوری و نمل و قصص را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود.[۵]

۵٫ سورۀ فیل: امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجب خود بخواند روز قیامت کوه و دشت و ریگ بیابان ها گواهی دهند که او از نمازگزاران بوده است.[۶]

سورۀ فیل و ایلاف یک سوره محسوب می شوند، بنابراین اگر بخواهیم سورۀ فیل را بعد از سورۀ حمد در نماز بخوانیم باید بعد از سورۀ فیل، ایلاف را نیز بخوانیم.[۷]


[۱]. حسینی، میرزا باقر، آشنایی و انس با قرآن ، ص ۴۳، انتشارات حرم.

[۲]. همان، ص ۲۳۲٫

[۳]. همان، ص ۲۳۷٫

[۴]. همان، ص ۲۴۱٫

[۵]. عزیزی، عباس، فضائل و آثار قرائت سوره ها ، ص ۴۷، انتشارات ارم.

[۶]. همان، ص ۱۱۴٫

[۷]. خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۶۵، القول فی القراءه و الذکر، م ۶٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + 3 =